Patric Rylander

Välkommen till min blogg! Här skriver jag om den "lilla" och den "stora" världen ur mitt perspektiv. Mitt liv handlar mycket om min fru Rakel, vår dotter Agnes, vår nyfödde kille Edvin, katterna Gösta och Sune och vårt radhus i Krusboda i Tyresö. Borgerlig och värdekonservativ kristdemokrat.

Namn:
Plats: Tyresö, Stockholm, Sweden

Snart 40 och sysslat med samhällsfrågor under större delen av mitt liv, genom kd, men också som ledarskribent vid flera landsortstidningar. Praktiserande katolik och stolt far. Numera kanslichef för kd i Stadshuset, men här skriver jag inte som tjänsteman utan som tyckare och kd-politiker.

3.7.06

Inte en krona till borgerligt ja

Nätverket borgerligt ja till trängselskatten får sina pengar från miljöpartiet och vänsterpartiet. Från kristdemokraterna får de inte en krona. Kd satsar i stället pengar i en ny kampanjorganisation för ett nej. Att enskilda kristdemokratiska förtroendevalda i strid med demokratiskt fattade beslut inom partiet engagerat sig för ett ja förändrar inte detta. Kristdemokraterna stöder givetvis bara organisationer som delar partiets uppfattning. Allt annat skulle vara ett svek mot medlemmarna och väljarna.

Varför blogga om detta? På senare tid har jag flera gånger, som kanslichef för kd:s Stadshuskansli, fått frågan om borgerligt ja har fått pengar från oss. Någon verkar sprida det ryktet och enligt de personer jag pratat med kommer uppgiften direkt från företrädare för borgerligt ja, i så fall antagligen i ett försök att göra organisationen borgerligare än vad den är. Kampanjande med pengar från v och mp är besvärande för en organisation som påstår sig vara borgerlig.

Kristdemokraterna kommer att arbeta för ett nej i höstens folkomröstning. Nya skatter på en redan hårt beskattad region löser inga problem. Det skapar bara nya. Satsningar på nya trafikleder och bättre kollektivtrafik är vettigare än att slänga ut nära fyra miljarder på ett halvårslångt försök.

18 Comments:

Anonymous Anonym said...

Överenskommelsen mellan Fp, V, Kd och Mp om fördelning av de 2,5 miljoner kronorna är formulerad som att partierna lägger en gemensam pott som sedan fördelas till respektive sida. SNF samordnar på ja-sidan och slussar sedan vidare pengar.

Om överenskommelsen hade varit formulerad som du försöker påskina hade SNF sannolikt inte ställt upp som paraply.

8:09 fm  
Blogger Patric Rylander said...

Du har helt fel. V och mp har betalt sina pengar till SNF. Kd och fp har tillsammans med bland annat handelskammaren bildat en helt ny kampanjorganisation dit våra pengar har betalats, hälften av det kampanjbidrag som vi har fått från Stockholms stad.

För kristdemokraterna har det hela tiden varit ett krav och en förutsättning att pengarna ska gå till en ny organisation där även vi är representerade och därmed kan påverka hur pengarna används. Det har hela tiden varit uteslutet att betala pengar till organisationer som SNF.

Eftersom jag själv har ombesörjt överföringen från kd:s konto till den nya kampanjorganisationen vet jag med 110 procents säkerhet att det är just så det har gått till.

Var du fått det här ifrån är för mig en gåta och jag kan intyga att någon uppgörelse att lägga pengarna i en genesam pott för ja och nej-sidan inte existerar.

Boeregrligt ja har fått sina pengar från v och mp.

4:48 em  
Anonymous Anonym said...

Vem som betalt ut vilka pengar är ointressant. Det är ingen juridisk fråga utan en politisk så det spelar ingen roll om du betalt till Motormännen och Mp:s kassör betalt till SNF. Det intressanta är hur man formulerade uppgörelsen och hur man valde att sälja sitt agerande till media. Jag har läst både uppgörelsen och pressmeddelandet. Uppdelningen du beskriver har inget stöd i dessa texter.

Om en massa folk nu har uppfattningen att de fyra småpartierna tillsammans beslutade sig för att stödja intresseorganisationer på Ja- och Nejsidorna - punkt - så är det så det förhåller sig rent politiskt.

Organisationerna på Ja-sidan har för övrigt fått sina pengar från SNF. Om nu den juriska frågan trots allt skulle vara väsentlig.

10:13 em  
Blogger Patric Rylander said...

Varför vågar du inte berätta vem du är? Det inger inte någon större trovärdighet. Antingen är du väldigt okunnig eller så ljuger du helt enkelt, i så fall antagligen för att ge intryck av att Borgerligt ja är mer borgerligt än vad det är.

Borgerligt ja har inte fått en krona från kristdemokraterna eller från folkpartiet, och kommer inte heller att få det. Och inte en spänn har administrerats av SNF.

Läs pressmeddelandet en gång till...

11:51 em  
Anonymous Anonym said...

Jag tror att du är ute efter en enda sak, nämligen att misstänkliggöra organisationer på Jasidan. Tråkigt!

12:08 fm  
Blogger Patric Rylander said...

Berätta vem du är så kommer saken i annan dager. Anonymt fegande inger sällan förtroende.

Kristdemokraterna jobbar för ett nej i folkomröstningen. Att ge stålar till organisationer som jobbar för något annat skulle vara bra korkat.

Kd bidrar med pengar till organisationer som delar partiets demokratiskt fattade åsikt, alltså ett nej till trängselskatten.

Om SNF betalar pengar till ja-sidan (som ursprungligen kommer från v och mp)är det deras huvudvärk, men också tämligen osannolikt. Vi och fp har hur som helst inte betalat ett öre till SNF och ja-kampanjen.

Allt annat är ren och skär lögn - eller missuppfattning.

12:26 fm  
Blogger Patric Rylander said...

...ovan att säga nej... "om SNF ger pengar till nej-sidan" ska det alltså vara. Sagt som ett klargläggande om det förra inläägetö.

12:31 fm  
Anonymous Magnus Nilsson said...

Frågan om att föra över delar av Stockholms stads kampanjmedel från partierna till andra organisationer på ja- och nej-sidan väcktes i ett gemensamt brev från Naturskyddsföreningen i Stockholms län och Motormännen till stadshusets partier. I detta brev markerade bägge organisationera noga att vi inte ville ha några direkta bidrag från partier på den ena eller andra sidan. För bägge våra organisationer är det partipolitiska oberoendet en viktig förutsättning för vårt arbete. Från SNFs sida kan jag försäkra att vår partipolitiska trovärdighet inte är till salu och att vi aldrig skulle riskera den för några hundratusen kronor.

Ursprungligen var partierna fp, kd, v och mp inriktade på att de var för sig skulle stdöja organisationer som delade deras uppfattning i folkomröstningen. Denna lösning var oacceptabel för SNF.

Efter många, långa och omständiga processer lyckades vi ändra detta och fann till sist en lösning som alla parter (inkl kd) kunde acceptera och som innebar att de pengar som delas ut från partierna till Ja- och Nej-organisationerna från partierna saknar formell koppling från respektiv parti till respektive kampanj.

Den enda anknytning som till sist fanns var att pengarna som förmedlas via SNF till Ja-sidans organisationer formellt betalas ut från v och mp medan motsvarande summa till (om jag förstått det hela rätt) Handelskammaren betalas från fps och kds konton.

Jag har bl a ett antal mail där denna version finns noga bekräftad.

F ö är det onekligen en aning pikant att Patric Rylander är så fantastiskt angelägen att bevisa att kristdemokraterna på intet vi har bidragit till att aktörer som inte delar partiets uppfattning får ekonomiska resurser att delta i kampanjarbetet. Voltaire sa väl ungefär så här: "Jag avskyr dina åsikter, men är beredd att gå i döden för din rätt att uttrycka dem."

Rylander tycks ha en principiellt annan syn på det här med mångfald och allsidighet i debatten som må jag säga starkt avviker från den syn andra kristdemokrater brukar visa upp.

Hans syfte är naturligtvis att misstänkliggöra de partrivänner, bla Anders Wijkman, Nina Ekelund och Juan Fonseca, som håller fast vid den hållning i trängselavgiftsfrågan som grundlades främst under den tid (1998-2002) då Alf Samuelsson ( gift med nuvarande gruppledaren Ewa Samuelsson) var miljöborgarråd och kd var det parti i stadshuset som mest aktivt drev frågan om trängselavgifter. Alf S ar bl a initiativtagare till en studieresa till Singapore 1999 där man på ort och ställe kunde bevittna trafiken i den enda internatinella storstad som då hade blivit av med sina bilköer.

Patric Rylander är ute i skumma syften. Han utnyttjar sin blog till att sprida illa underbyggda rykten. Inte i syfte att främja en sund demiokratisk debatt utan för att smutsa ned den. "Dirty campaigning" heter det och har visat sig effektivt i amerikanska val. Vi har inte haft så mycket av det hittills i Sverige, men det ska kanske tillföras nya etiska perspektiv...


Magnus Nilsson
Kampanjledare Trängselavgifter
Naturskyddsföreningen i Stockholms län

4:31 em  
Blogger Patric Rylander said...

Vem Magnus Nilsson och SNF har fört dessa långa och komplicerade diskussioner med hos kd skulle vara intressant att veta. Vi fick ett utkast till pressmeddelande som hade tydliga brister och vi aviserade redan från början att det för oss var uteslutet att betala ut pengar till någon befintlig organisation, i synnerhet till någon på ja-sidan.

Därför har vi tillsammans med Handelskammaren och folkpartiet initierat en helt ny nej-organisation där vi är delaktiga i beslutsfattandet. Denna nya organisation har fått halva det kampanjstöd som vi beviljats från Stockholms stad. Detta har ingenting att göra med SNF, borgerligt ja, v, mp eller någon överenskommelse.

Om SNF sedan administrera stålarna från v och mp och ger delar av detta till "borgerligt" ja kan jag inte se något annat än att det faktiskt är v och mp som finansierar en ja-kampanj som gärna vill framställa sig som borgerlig. Thats fact!

Ja du. Demokrati är en intressant fråga. Kristdemokraterna i Stockholms stad har skärpt sin hållning till trängselskatten sedan ett par år tillbaka. Bakgrunden är det demokratisvek som genomförandet innebär och att pengarna som försöket koster bbättre skulle ha kunnat användas till kollktivtrafik och nya trafikleder. Detta är fastställt i alla existerande demokratiska organ. Kristdemokraterna i Stockholms län har hela tiden haft en tuffare inställning.

Det är naturligtvis helt okej för enskilda kristdemokrater att vara av annan mening. Men de ska inte förvänta sig att få pengar från partiet för att kampanja mot partiets uppfattning. Det är ganska elementärt.

Personligen tycker jag inte heller att det är särskilt borgerligt att lägga på stockholmarna nya skatter när det för många inte finns något reelt alternativ till bilen.

10:42 em  
Blogger Patric Rylander said...

Tilläggas kan att någon gemensam pott alltså aldrig har existerat, utom möjligen i någon väldigt livlig fantasi.

Nej-partierna fp och kd har bidragit med halva sitt kampanjstöd till en nybildad nej-organisation. V och mp har så vitt jag förstår betalt halva sitt stöd till SNF som samordnar ja-sidans pengar. Hur man kan få det till en gemensam pott är svårt att förstå.

Det enda som alla Stadshuspartier utom m och s är överens om är att dela med sig av sina pengar för bredare kampanjer på den sida som man själv befinner sig i valkampen.

Kd:s pengar går alltså till nej-kampanjen och borgerligt ja får inte en krona, som jag skrev i mitt första inlägg.

11:59 em  
Blogger Patric Rylander said...

Bifogar en artikel ur Resumé som säger en del om vilka felaktiga rykten som borgerligt ja sprider. Notera även min och Lotta Edholms tydliga kommentarer.

http://www.resume.se/nyheter/2006/07/04/rott_partistod_gar_till_bl/index.xml?comment-saved=1&all-comments=1#comments

12:42 fm  
Anonymous Magnus Nilsson said...

Med sina kommentarear bekräftar Patric Rylander att han endast har rudimentära insikter om hur den uppgörelse fp, v, mp och kd slutit har kommit till.

Magnus Nilsson
Kampanjledare Trängselavgifter
Naturskyddsföreningen i Stockholms län

8:20 em  
Blogger Patric Rylander said...

Då måste detsamma gälla för Lotta Edholm som ju i sak har samma uppfattning som jag. Lustigt att Naturskyddsföreningen anser sig veta bättre än folkpartiets borgarråd och kristdemokraternas kanslichef i Stadshuset vad fp och kd har tecknat för överenskommelser på och vart fp och kd har betalat sina pengar.

Om Magnus Nilsson på fullt allvar tror på snacket om en gemensam pott kan jag bara konstatera att vi har diametralt olika uppfattningar om innehållet i den så kallade överenskommelsen. Som redan bör ha framgått har inte kd och fp betalt pengar till någon gemensam pott med ja-sidans partier.

Kd:s och fp:s pengar har istället gått till en nystartad kampanjorganisation på nej-sidan. Noch einmal: inte en krona har gått till borgerligt ja och någon gemensam pott existerar inte mer än i livliga fantasier.

9:06 em  
Anonymous MagnusNilsson said...

Jag vet vad Lotta Edholm har sagt och skrivit till mig - gör Du?

Förresten - hur reagerade de på Resumé när du hörde av dig till dem?

Magnus Nilsson

8:18 em  
Anonymous MagnusNilsson said...

On nästa fråga:
Om nu Nej-sidan vinner folkomröstningen - hur har ni tänkt er att hantera den besvrliga verkligheten?
Nya vägar? Vägverkets regionchef bedömer att Förbifart stockholm kan börja byggas tidigast 2013 och att byggtiden är 10 år. Men innan 2023, vad ska ni göra då?
Och den här uppfattningen att nya vägar skulle kunna lösa Stockholms trängselproblem - vilka trafikplanerare är det som hävdar det?
Överskridande av luftkvalitetsnormer som gör det olagligt att bygga nya bostäder i delar av Stockholm - hur ska ni lösa det? Tänker ni göra så att när luften är smutsigare än normerna tillåter så ändrar ni nromerna istället för luften, eller?
Och så finansieringen av kollektivtrafikförbättringar - ska det betalas med högre landstingsskatt? Eller tänker ni höja biljettpriserna?

För det kan väl inte vara så att ni i grund och botten struntar i sakfrågan, dvs huruvida Stockholm ska ha ett trafiksystem som fugnerar eller ej, utan att det här för er del bara är ett redskap att erövra makten?

Andlös i väntan på dina svar...

Mvh

Magnus Nilsson

11:04 fm  
Blogger Patric Rylander said...

På fråga 1 svarar jag:

Undrar just vem det är som ägnar sig åt ryktesspridning och negative campaigning. Vilka mediakontakter jag tagit, respektive inte tagit, har jag ingen som helst anledning att redogöra för dig om. Men trängselskattefrågan är inte högprioriterad för kd inför valet och Resumé tillhör inte de tidningar som jag har flitigast kontakt med. Så mycket kan jag i alla fall säga.

På fråga 2 svarar jag:

Det här är min blogg och jag bestämer debattreglerna. En sådan är att debatten ska handla om ursprungsmeddelandet annars drar den iväg för långt. Jag tänker alltså inte diskutera trängselskattefrågan som sådan i den här debatten. Det får ske på vid annat tillfälle. Men du har ju redan bestämt dig för att trängselskatten är det bästa som hänt världen efter Kristus så du lär nog inte bli nöjd med mitt svar hur som helst.

Under tiden kan du fundera på hur många nya biltullszoner du vill införa i innerstan och hur mycket ni vill höja avgiften. Du kan också fundera ett varv på var du egentligen tycker att smärtgränsen går för hur mycket man kan beskatta folk.

11:29 fm  
Anonymous Anonym said...

its here

phentermine search
phentermine
tramadol
cialis

8:48 em  
Anonymous Anonym said...

Phentermine
Phentermine search
Ringtone search
Tramadol
Phentermine
cialis

3:55 fm  

Skicka en kommentar

<< Home