Patric Rylander

Välkommen till min blogg! Här skriver jag om den "lilla" och den "stora" världen ur mitt perspektiv. Mitt liv handlar mycket om min fru Rakel, vår dotter Agnes, vår nyfödde kille Edvin, katterna Gösta och Sune och vårt radhus i Krusboda i Tyresö. Borgerlig och värdekonservativ kristdemokrat.

Namn:
Plats: Tyresö, Stockholm, Sweden

Snart 40 och sysslat med samhällsfrågor under större delen av mitt liv, genom kd, men också som ledarskribent vid flera landsortstidningar. Praktiserande katolik och stolt far. Numera kanslichef för kd i Stadshuset, men här skriver jag inte som tjänsteman utan som tyckare och kd-politiker.

23.11.06

I omloppsbana på Söder

30 minuter tog det idag att hitta parkeringsplats vid Södersjukhuset. 30 minuter av meningslöst körande. 30 minuter av onödiga avgasutsläpp på Södermalm.

Mellan irritationsattackerna kom jag ihåg det första kd-mötet som jag besökte. Det var i Umeå och bör ha varit 1984. Medverkade gjorde miljökämpen Björn Gillberg. Själv var jag inte ens medlem i partiet. Men Gillbergs upprördhet över avstägningar, enkelriktningar och underdimensionerade parkeringar minns jag mycket väl. Han förfasade sig över situationen i centrala Umeå och påtalade de negativa miljökonsekvenserna när man måste köra omvägar och det tar onödigt lång tid att förflytta sig från a till b.

En trafik som flyter och rimlig tillgång till parkeringsplatser är inte ett hot mot miljön, utan snarare en förutsättning. Fler parkeringsplatser skulle ha besparat Södermalm utsläppen från min och hundratals andra bilar som varje dygn gått i omloppsbana kring Södersjukhuset.