Patric Rylander

Välkommen till min blogg! Här skriver jag om den "lilla" och den "stora" världen ur mitt perspektiv. Mitt liv handlar mycket om min fru Rakel, vår dotter Agnes, vår nyfödde kille Edvin, katterna Gösta och Sune och vårt radhus i Krusboda i Tyresö. Borgerlig och värdekonservativ kristdemokrat.

Namn:
Plats: Tyresö, Stockholm, Sweden

Snart 40 och sysslat med samhällsfrågor under större delen av mitt liv, genom kd, men också som ledarskribent vid flera landsortstidningar. Praktiserande katolik och stolt far. Numera kanslichef för kd i Stadshuset, men här skriver jag inte som tjänsteman utan som tyckare och kd-politiker.

3.2.07

Artikeln som aldrig borde ha behövt skrivas

Ett av dagens stora samtalsämnen i korridorerna i kongresshallen i Linköping var dagens DN-debattare om "abortturism" från sju kristdemokratiska ex-riksdagsledamöter. Bra eller dåligt? Uppfattningarna gick starkt isär. Själv beklagar jag att artikeln över huvud taget behövde skrivas. Med bästa vilja i världen är det svårt att säga att kristdemokraterna i regeringsställning ens har varit i närheten att fullfölja den linje som så sent som förra året uttrycktes i en riksdagsmotion:

1) Socialstyrelsens föreskrifter kring abort kommer inte att kunna följas med abortturism,
2) de utländska kvinnornas eftervård kan inte garanteras,
3) risken är att vi för första gången får en vinstdrivande abortindustri i Sverige och
4) respekten för våra grannländers lagstiftning raseras.

Det har till och med varit lätt att få intryck att socialministern tycker att det är bra att utländska kvinnor får göra abort i Sverige. Därför var dagans debattare nödvändig och kan förhoppningsvis bli en väckarklocka. Abortfrågan är kanske ingen valvinnare. Men det är fullt möjligt att förlora val på att handskas allt för vårdslöst med kärnväljarna och politiska sakfrågor som utgör barometrar över kristdemokraternas ideologiska tillstånd.

1.2.07

Fler aborter i ensamhet med "abortturism"

Abortturism är kontroversiellt. Inte minst själva ordet. Det har tydligt framkommit under de senaste månadernas debatt, främst i den kristna pressen. Att utländska kvinnor ska kunna genomgå abort i Sverige ses av vissa som ett självklart uttryck för den fria rörligheten inom EU. Andra upprörs över att begreppet triviliserar vad det handlar om. Må hända kan ligga något i detta. Men oavsett vilken etikett man sätter är själva grundfrågan mycket allvarlig.

Dessvärre har hela debatten hamnat snett från början genom brösttoner från dem som kallar abort för en mänsklig rättighet. Att släcka ett litet liv kan aldrig vara en rättighet. I så fall lägger man en helt annan innebörd i begreppet än vad fäder till FN-deklarationer och andra högtidliga dokument har avsett.

En aspekt som saknas i diskussionen gäller vad som händer med kvinnorna efter aborten. En abort är inget lätt ingrepp. Hur ser möjligheten ut att få stöd, hjälp och vägledning efter ingreppet? Blir det att ta bussen till Polen-färjan så snart graviditeten är avslutad? I så fall bidrar "abortturismen" ytterligare till att anonymisera och individualisera aborterna - och det är knappast det som behövs.

Vad som behövs är däremot fler män som tar sitt ansvar, ett samhälle som vågar tala om att det rör sig om två skyddsvärda individer, ett bättre förebyggande arbete och hjälp för kvinnor som funderat på eller redan genomfört en abort.