Patric Rylander

Välkommen till min blogg! Här skriver jag om den "lilla" och den "stora" världen ur mitt perspektiv. Mitt liv handlar mycket om min fru Rakel, vår dotter Agnes, vår nyfödde kille Edvin, katterna Gösta och Sune och vårt radhus i Krusboda i Tyresö. Borgerlig och värdekonservativ kristdemokrat.

Namn:
Plats: Tyresö, Stockholm, Sweden

Snart 40 och sysslat med samhällsfrågor under större delen av mitt liv, genom kd, men också som ledarskribent vid flera landsortstidningar. Praktiserande katolik och stolt far. Numera kanslichef för kd i Stadshuset, men här skriver jag inte som tjänsteman utan som tyckare och kd-politiker.

21.4.06

Det här händer med "vårdnadsbidraget" i Tyresö

Tyresös införande av möjligheten att vara dagbarnvårdare åt enbart eget barn ("Nackamodellen") engagerar. På Tyresö debattforum har en lokal miljöpartist ställt frågor som härmed besvaras. Även om de inte är ställda till mig personligen så har kristdemokraterna varit drivande bakom reformen. Inlägget är självklart också skickat till Tyresö debattforum men har ännu inte blivit publicerat där.

Vårdnadsbidrag för rättvisa och flexibilitet
Politik är det möjligas konst, sa Olof Palme. Kristdemokraterna har varit drivande bakom införandet av ”vårdnadsbidraget” (eller rättare sagt möjligheten att vara dagbarnvårdare åt enbart eget/egna barn) i Tyresö för att skapa större flexibilitet för familjerna och för att börja rätta till en oacceptabel orättvisa. Hittills har de som väljer dagis fått tiotusentals kronor i skattesubventioner medan de som vill ta hand om sina egna barn på hel- eller deltid inte har fått en krona från kommunen.

Dagis är jättebra, men det passar inte för alla hela tiden. Det ska vara en möjlighet och inte praktiskt taget en skyldighet som det har blivit med socialdemokraternas familjepolitik där andra alternativ motarbetas ekonomiskt och/eller juridiskt.

Familjerna har olika situationer och önskemål och från kristdemokraternas sida är vi övertygade om att föräldrarna är utmärkt kompetenta att ta hand om sina egna barn. Införandet av ”Nackamodellen” i Tyresö är ett viktigt steg för att skapa en flexiblare barnomsorg som är bättre anpassad efter föräldrarnas önskemål. Nästa steg blir att höja ersättningsnivåerna. Nu är de alldeles för låga men ändå mer än de noll kronor som hemmaföräldrar fick tidigare.

Angående Liedens övriga frågor så har länsrätten visserligen sagt sitt. Men domen är också överklagad. Därför är det fel att säga att ”Nackamodellen” är olaglig. Juridisk prövning pågår. Vi som har läst domen kan konstatera att:

1. Tyresö fattade till skillnad från Nacka beslutet i kommunfullmäktige och inte bara i barn- och utbildningsnämnden. Det var en av huvudpunkterna i länsrättens dom.
2. Länsrätten hänvisar till ett antal domar från början av 1990-talet. Dessa gällde dock en helt annan konstruktion och bör därför inte vara tillämpliga i det här fallet.

Men som sagt: den juridiska prövningen är inte avklarad. Det är viktigt och bra att domen överklagades – främst för de föräldrar som vill ha mer tid för barnen och ser det här som en möjlighet.

Turerna kring ”Nackamodellen” visar framför allt att Sverige behöver en helt ny familjepolitik som myndigförklarar familjerna. Från kristdemokraterna kommer vi arbeta för att verkliga kommunala vårdnadsbidrag införs i samtliga landets kommuner.

För övrigt kan noteras att Åsne Liedens miljöpartistiska kamrater i Nacka faktiskt röstade för Nackamodellen när den infördes. Synd att inte miljöpartiet i Tyresö vågar ta samma tydliga ställning för föräldrarna och en rättvis barnomsorg.

Patric Rylander (kd)
Ledamot i barn- och utbildningsnämnden

20.4.06

Missa inte Per Ericsons blogg

Svenskans Per Ericson har börjat blogga eller rättare sagt skriva veckobrev på nätet. Välkommen! Första numret bådar gott. En uppgörelse med lärarfackets angrepp på religionsfriheten och föräldrarnas rätt att ge barnen en uppfostran i enlighet med familjens värderingar.

Redan för ett år sedan bloggade jag om ett tidigare angrepp på de konfessionella friskolorna. Frågan är vad som är farligast: skolor som ärligt deklarerar vilka värderingar som gäller och vad som påverkar eleverna? Eller skolor som påstår sig vara objektiva och i själva verket indoktrinerar i sekulärfundamentalism?

Spana förresten in Per Ericsons länkar. Inte Sveriges längsta lista, men antagligen en av de bästa. Dessvärre verkar min bloggmall ha ofullkomligheten att det inte går att göra länklistor. Eller är det bara månne jag själv som brister i teknikkunskap. Skulle i och för sig inte förvåna...